Navigatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van Troosthuisjes
Troosthuisjes (handelsnaam van Kidsware Lifestyle)
Duizendblad 29, 4102KP Culemborg
Telefoon: 0031 653975311
E-mail: info@troosthuisjes.nl
ABN AMRO: NL28ABNA0445196688 t.n.v. Kidsware Lifestyle
KvK: 60782420
BTW: NL173097200B.01

Artikel 2 - Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop en levering van producten van Troosthuisjes. Troosthuisjes behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te vullen. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar gesteld via de website en op verzoek per e-mail.

Artikel 3 - De overeenkomst
Alle prijsopgaven van Troosthuisjes zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Alle gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in Euro, inclusief 21% btw.
De overeenkomst komt tot stand na orderbevestiging van een daartoe verstrekte opdracht, ) na ontvangst van de betaling.
Troosthuisjes probeert de informatie en afbeeldingen met betrekking tot de producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Er dient echter rekening te worden gehouden met geringe maat- en kleurverschillen van de afgebeelde producten.
De prijzen worden per product bepaald, vanwege het maatwerk en speciale wensen. Dit geldt niet wanneer de bestelling reeds geplaatst is, dan zijn wijzigingen in prijs niet meer mogelijk.
Mochten er zich situaties/problemen voordoen die niet expliciet staan beschreven in deze voorwaarden, dan zal Troosthuisjes deze in alle redelijkheid proberen op te lossen.
Troosthuisjes behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om Troosthuisjes moverende redenen te weigeren.

Artikel 4 - Herroepingsrecht bij levering van producten
Wanneer een product van Troosthuisjes wordt gekocht, dan is er de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.
Tijdens deze veertien dagen dient zorgvuldig te worden omgegaan met het product en de verpakking waarbij het product slechts in die mate uitgepakt of gebruikt mag worden voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product behouden gaat worden. Indien het herroepingsrecht gebruik wordt, mag het product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Troosthuisjes geretourneerd worden.

Artikel 5 - Kosten in geval van herroeping
Indien gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht, komen alleen de kosten van terugzending voor rekening van Troosthuisjes.
Troosthuisjes zal het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 6 - Uitsluiting herroepingsrecht
Bij producten die op maat zijn gemaakt is het herroepingsrecht niet van toepassing doordat deze persoonlijk van aard zijn. Bijna alle producten van Troosthuisjes zijn op maat gemaakt, deze vallen buiten het herroepingsrecht.

Artikel 7 - De prijs
Producten op maat:
Alle prijsopgaven van Troosthuisjes zijn vrijblijvend. Een prijsopgave heeft een geldigheidsduur van een maand. Troosthuisjes heeft niet het recht binnen een maand na totstandkoming van de overeenkomst de prijzen te wijzigen.

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie
Algemeen:
Bij normaal gebruik, waar het product voor bedoeld is, mag een normale levensduur met normale slijtage verwachten worden. De producten zijn klein waardoor deze wel kwetsbaar zijn. En is niet geschikt voor kleine kinderen om mee te spelen vanwege de kleine onderdelen.

Artikel 9 - Levering en uitvoering
Troosthuisjes neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen. Na ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt het product gemaakt en binnen 10 werkdagen verzonden met PostNL. Echter in drukke tijden en bij bewerkelijke producten is er soms een langere levertijd, dit zullen wij dan tijdig aangeven.
Als plaats van levering geldt het adres dat tijdens het emailverkeer kenbaar is gemaakt.
Troosthuisjes is aansprakelijk voor zoekraken of schade die ontstaan is tijdens het vervoer van uw bestelling.

Artikel 10 - Betaling
Nadat wij de bevestiging hebben gekregen dat het troosthuisje gemaakt mag worden, sturen wij een factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen betaald te zijn. Na ontvangst van de betaling starten wij met het maken van het troosthuisje. De bestelling zal dan binnen 10 werkdagen worden verzonden met PostNL.

Wij hebben de verzendkosten verwerkt in de prijs die gemaakt wordt voor ieder troosthuisje.

Artikel 11 - Klachtenregeling
Mocht er een klacht zijn over de producten van Troosthuisjes, de kwaliteit of de service, dan proberen we die naar tevredenheid op te lossen. Dit kan telefonisch, maar bij voorkeur ontvangen we een email met een duidelijke omschrijving van de klacht en de contactgegevens van de besteller. Zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen één week, geeft Troosthuisjes een reactie.

Artikel 12 - Aanvullende bepalingen
Privacy
Sweet Dollhouse respecteert de privacy van elke klant en behandeld persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk. Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden beschikbaar gesteld.

Publicatie
Van alle op maat gemaakte producten maakt Troosthuisjes foto’s. Sommige van deze foto`s worden op de website geplaatst. Wij vragen hiervoor altijd een schriftelijke toestemming.

Artikel 13 Geschillen en toepasselijk recht

1. Alle geschillen waartoe aanbiedingen, overeenkomsten en deze algemene voorwaarden aanleiding mochten geven, waaronder begrepen wanneer slechts een der partijen meent, dat er een geschil aanwezig is, alsmede het geval dat een onbetwiste vordering onbetaald blijft, worden gebracht voor de bevoegde rechter in het rechtsgebied, waartoe onze woonplaats behoort, onverminderd dwingend wettelijke regels met betrekking tot de rechtelijke competentie.
2. Indien uit op enig moment geldende wetgeving voortvloeit, dat een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden in strijd zijn met dwingend recht of in een concreet geval als onredelijk bezwarend moeten worden aangemerkt, gelden de ter zake relevante wettelijke bepalingen, doch blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 Troosthuisjes | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel